Collaborative Industry Innovator

Một môi trường trực tuyến, có thể mở rộng để quản lý thiết kế sản phẩm, mô phỏng đa vật lý và lập kế hoạch quy trình sản xuất.

Collaborative Industry Innovator trong nền tảng 3DEXPERIENCE cho phép bạn lưu trữ, tổ chức và quản lý nội dung của mình một cách an toàn và cộng tác trong thời gian thực. Nó là một phần mở rộng của role Collaborative Business Innovator và kết nối tất cả người dùng trong chuỗi giá trị ngành với nhau trong môi trường trực tuyến. Nó mang đến cho bạn tất cả các ứng dụng cần thiết, chẳng hạn giúp quản lý thiết kế sản phẩm và lập kế hoạch quy trình sản xuất.

Collaborative Industry Innovator là một giải pháp hoàn hảo khi bạn đang tìm kiếm một công cụ quản lý vòng đời và dữ liệu dựa trên đám mây linh hoạt cho CAD. Nó kết nối tất cả người dùng trong chuỗi giá trị ngành với nhau và môi trường trực tuyến của nó giúp các doanh nghiệp tung ra thị trường các sản phẩm sáng tạo nhanh hơn. Collaborative Industry Innovator là một trong một số role dựa trên trực tuyến để bạn có thể truy cập chúng ở mọi nơi, mọi lúc và bằng mọi thiết bị.

Mô tả

collaborative-industry-innovator

Collaborative Industry Innovator là gì? 

Collaborative Industry Innovator cung cấp cho các nhóm kỹ sư một bộ ứng dụng cần thiết để cộng tác theo thời gian thực, an toàn và có cấu trúc trên nội dung sản phẩm. Industry Innovation cung cấp một môi trường trực tuyến, có thể mở rộng để quản lý thiết kế sản phẩm, mô phỏng đa vật lý và lập kế hoạch quy trình sản xuất với khả năng truy xuất nguồn gốc và tính linh hoạt tối đa. Đổi mới trong ngành mở rộng và hỗ trợ việc tuân thủ các quy trình kinh doanh tiêu chuẩn của doanh nghiệp (Thay đổi, Dự án, Chất lượng, v.v.) khi các Vai trò liên quan được thêm vào, kết nối toàn bộ chuỗi giá trị ngành.

Collaborative Industry Innovator cung cấp các ứng dụng và dịch vụ kết nối tất cả người dùng trong chuỗi giá trị ngành với nhau - để tổ chức, quản lý và cộng tác trên nội dung theo thời gian thực và theo cách bảo mật. Vai trò bao gồm một kho lưu trữ duy nhất để lưu trữ, chia sẻ và quản lý nội dung, tìm kiếm và tìm dữ liệu và thông tin có liên quan, điều hướng qua tập dữ liệu sản phẩm, dễ dàng xem và so sánh nội dung 3D.

LỢI ÍCH CỦA  COLLABORATIVE INDUSTRY INNOVATOR

Dịch vụ kết nối tất cả người dùng trong chuỗi giá trị ngành với nhau

Quản lý dữ liệu đa CAD

Collaborative Industry Innovator kết hợp với 3D Component Designer quản lý nội dung được tạo bằng các ứng dụng MCAD bao gồm CATIA V5, SOLIDWORKS, NX, Creo Parametric, AutoCAD, Solid Edge và Autodesk Inventor cũng như các ứng dụng ECAD từ Cadence Allegro, Mentor Graphics và Zuken.

Quản lý nội dung một cách cộng tác

Collaborative Industry Innovator cung cấp dịch vụ quản lý vòng đời nội dung trong nền tảng 3DEXPERIENCE hỗ trợ quy trình phát triển sản phẩm có cấu trúc và toàn cầu. Dịch vụ này bao gồm khả năng tạo, sửa đổi, mở, lưu, sao chép, tạo các phiên bản và lặp lại, khóa / mở khóa và xóa nội dung trong số những người khác.

Thúc đẩy tái sử dụng nội dung

Phân loại không có cấu trúc có thể được thực hiện với các thẻ "do người dùng xác định". Nội dung cũng có thể được phân loại trong các thư viện bằng cách sử dụng phân loại thích hợp. Với mỗi cách tiếp cận này, người dùng có thể truy cập các thành phần thiết kế để sử dụng lại.

Insight thông qua thiết kế theo hướng dữ liệu

 • Các ứng dụng (app) của Collaborative Industry Innovator dựa trên một mô hình dữ liệu chung cho các quy trình thiết kế / kỹ thuật, sản xuất / sản xuất và mô phỏng. Môi trường trực tuyến của nó giúp các công ty trung bình và công ty lớn đưa các sản phẩm sáng tạo hơn ra thị trường nhanh hơn.
 • Khi được sử dụng cho 3DEXPERIENCE® CATIA® và XCAD, Industry Innovation là công nghệ duy nhất trên thị trường hỗ trợ “thiết kế theo hướng dữ liệu”.
 • Simulation Foundation hoạt động như một trang tổng quan cho tất cả người dùng tìm, theo dõi hoặc tiếp tục bất kỳ mô phỏng nào mà họ đã làm gần đây.

Các thành viên trong nhóm phân tán có thể chia sẻ bất kỳ nội dung nào theo cách rất đơn giản bằng ứng dụng 3DSpace.

App 3DSpace cho phép người dùng tạo và quản lý không gian cộng tác, thêm thành viên với các cấp độ phù hợp khác nhau và cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào bất kỳ nội dung được lưu trữ nào bao gồm CATIA®, SOLIDWORKS®, DELMIA®, SIMULIA®, ENOVIA® và nội dung đa CAD. Quyền truy cập vào không gian cộng tác được bảo mật vì mỗi người dùng được cấp quyền truy cập với tư cách là thành viên của không gian cộng tác với một vai trò nhất định cho một tổ chức nhất định. Các tính năng chính bao gồm:

 • Cho phép cộng tác nhóm hiệu quả thông qua quyền truy cập đồng thời được bảo mật vào dữ liệu và quản lý vòng đời.
 • Một nguồn trung thực duy nhất cho tất cả nội dung sản phẩm của bạn bao gồm dữ liệu thiết kế đa CAD.
 • Bật dữ liệu kết hợp và kỹ thuật điều khiển dựa trên mô hình làm yếu tố thúc đẩy tính liên tục kỹ thuật số đầu cuối.
 • Hỗ trợ tự nhiên kịch bản xác thực 3D cộng tác trong môi trường CAD kết hợp.
 • Dễ dàng tổ chức, tối ưu hóa, truy cập và thực thi công việc thông qua các tác vụ.
 • Truy cập và bắt đầu điều hướng các mô hình kỹ thuật số sản phẩm có thiết kế lớn từ bất kỳ thiết bị nào.
 • Tuân thủ các quy trình kinh doanh tiêu chuẩn của doanh nghiệp (Thay đổi, Dự án, Chất lượng)
 • Cung cấp tính di động và bảo mật qua đám mây.

Xác định tác động của việc sửa đổi thiết kế

Với Industry Innovation, người dùng có thể điều hướng toàn bộ cấu trúc sản phẩm ở chế độ 3D bất kể kích thước. Người dùng có thể lọc cấu trúc sản phẩm dựa trên các tiêu chí đa dạng để tìm ra bộ phận cần thiết một cách nhanh chóng. Các tiêu chí đã sử dụng để lọc có thể được lưu để sử dụng lại. Do mô hình dữ liệu chung và kiến ​​trúc hướng dữ liệu, người dùng có thể xác định các phần phụ thuộc bên trong một miền và giữa các miền. Họ có thể điều hướng giữa các thành phần thiết kế và các hạng mục liên quan như các thiết kế khác, mô phỏng, bản vẽ, quy trình sản xuất, chế độ xem chức năng và logic. Việc ra quyết định tốt hơn xảy ra khi người dùng có thể xác định tác động của các sửa đổi thiết kế.

Dễ dàng truy cập nội dung 3D

Industry Innovation sử dụng chỉ mục 3D cho cả biểu diễn 3D và điều hướng cấu trúc sản phẩm. Điều này cho phép tải nhanh phiên 3D nhẹ cho các sản phẩm cực lớn. Ngoài ra, từ 3D của nút gốc, người dùng có thể truy cập bất kỳ thành phần nào xuống nút lá mà không cần điều hướng cấu trúc. Chỉ mục 3D cung cấp lợi ích của điều hướng 3D nhanh chóng trong khi vẫn có thể cung cấp thông tin chính xác từ nền tảng 3DEXPERIENCE.

Lợi ích của Collaborative Industry Innovator

Quản lý dữ liệu đa CAD

Collaborative Industry Innovator kết hợp với 3D Component Designer quản lý nội dung được tạo bằng các ứng dụng MCAD bao gồm CATIA V5, SOLIDWORKS, NX, Creo Parametric, AutoCAD, Solid Edge và Autodesk Inventor cũng như các ứng dụng ECAD từ Cadence Allegro, Mentor Graphics và Zuken.

Quản lý nội dung một cách cộng tác

Collaborative Industry Innovator cung cấp dịch vụ quản lý vòng đời nội dung trong nền tảng 3DEXPERIENCE hỗ trợ quy trình phát triển sản phẩm có cấu trúc và toàn cầu. Dịch vụ này bao gồm khả năng tạo, sửa đổi, mở, lưu, sao chép, tạo các phiên bản và lặp lại, khóa / mở khóa và xóa nội dung trong số những người khác.

Thúc đẩy tái sử dụng nội dung

Phân loại không có cấu trúc có thể được thực hiện với các thẻ "do người dùng xác định". Nội dung cũng có thể được phân loại trong thư viện bằng cách sử dụng phân loại thích hợp. Với mỗi cách tiếp cận này, người dùng có thể truy cập các thành phần thiết kế để sử dụng lại.

Những ứng dụng có trong Collaborative Industry Innovator

3D Markup cho phép bạn đánh giá sản phẩm bằng cách đo lường, cắt bỏ, chú thích và mở các đánh dấu hiện có.

3DSpace cho phép bạn tạo và quản lý không gian cộng tác trong 3DDashboard.

Bookmark Editor cho phép bạn tổ chức và quản lý nội dung CAD và không phải CAD của mình trong dấu trang.

Sử dụng Change Action Management widget trong the 3DDashboard, bạn có thể tạo và quản lý CA bằng các tính năng được tìm thấy trong các môi trường ENOVIA khác.

Classify and Reuse cung cấp một cách hiệu quả để lưu trữ, quản lý và truy cập tài liệu và các tệp khác trong và trên các ứng dụng trong môi trường làm việc cộng tác.

Collaboration and Approvals cung cấp các công cụ và tùy chọn được sử dụng trong các ứng dụng web.

Microsoft® Office and Windows Explorer cung cấp môi trường làm việc mặc định cho các nhân viên thông tin. Collaboration for Microsoft tích hợp với các ứng dụng này và cho phép bạn quản lý tài liệu và nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Collaborative Tasks cung cấp trải nghiệm người dùng trực quan để quản lý tác vụ đơn giản. Nó là một ứng dụng trong 3DDashboard.

Collaborative Lifecycle for Dashboard cung cấp các lệnh để quản lý vòng đời của một đối tượng (từ khi tạo đến khi xóa) và cộng tác (quản lý quyền truy cập đồng thời vào các đối tượng).

Ứng dụng này cho phép bạn so sánh nội dung để xác định sự khác biệt về cấu trúc, siêu dữ liệu và hình học 3D. Nó so sánh các loại nội dung cùng loại.

The IP Classify and Reuse là một tiện ích 3DDashboard cung cấp một cách hiệu quả để xem và tìm kiếm tài liệu cũng như các tệp khác trong môi trường làm việc cộng tác. Bạn cũng có thể phân loại các đối tượng bằng cách sử dụng tiện ích này.

Issue 3D Review cho phép bạn xác định và phân tích trực quan các vấn đề với ngữ cảnh 3D để tạo điều kiện phát hiện sớm các vấn đề cho các quy trình tiếp theo.

Sử dụng panel Issue Management, bạn có thể báo cáo, theo dõi và chỉ định các điểm bất thường cần được khắc phục. Điều này rất hữu ích khi xem xét dữ liệu thiết kế trong bối cảnh sản xuất.

Product Structure Explore cho phép bạn điều hướng các cấu trúc với trải nghiệm chung với Điều hướng 3D. Trải nghiệm điều hướng và xem này được cung cấp bên trong các chế độ xem khác nhau bao gồm chế độ xem dạng cây, chế độ xem biểu đồ và chế độ xem 3D.

Project Execution cung cấp một môi trường hợp tác cho các thành viên trong nhóm dự án toàn cầu truy cập, quản lý và báo cáo về các nhiệm vụ được giao của họ

Gantt là một loại biểu đồ thanh hiển thị thông tin cấu trúc nhiệm vụ cho một dự án, mẫu dự án hoặc thử nghiệm dọc theo dòng thời gian.

3DEXPERIENCE DraftSight Offer    3DEXPERIENCE DraftSight & Project Planner Offer
Collaborative Industry Innovator Collaborative Industry Innovator
Collaborative Business Innovator Collaborative Business Innovator
3DEXPERIENCE DraftSight Premium 3DEXPERIENCE DraftSight Premium
  Project Planner

 

ViHoth Corporation

Đối tác phân phối của Dassaults Systèmes từ năm 2011

Tư vấn, báo giá, mua hàng - Hotline: 0982 018 497

 

Hỏi đáp
Xem thêm
Tôi đang dùng SOLIDWORKS trên máy tính, thì làm sao để connect được lên 3DEXPERIENCE Cloud để làm việc?

Chào bạn, đối với các khách hàng đang sử dụng gói SOLIDWORKS desktop, có thể connect lên 3DEXPERIENCE Cloud bằng cách sử dụng gói 3DEXPERIENCE Standard + 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Connector. Bạn vui lòng liên hệ với ViHoth để được hướng dẫn cụ thể nhé!

Xem thêm
Kỹ sư thiết kế thì dùng các gói 3DEXPERIENCE Works nào?

Chào bạn, đối với các kỹ sư thiết kế các mô hình CAD đơn giản có thể sử dụng gói 3DEXPERIENCE Standard, và bổ sung thêm các Roles & Apps cần thiết theo từng nhu cầu của doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ với ViHoth để được tư vấn cụ thể hơn theo các yêu cầu công việc cụ thể của bạn!

Xem thêm
3DEXPERIENCE Works gói cơ bản dùng được cho bao nhiêu người?

3DEXPERIENCE Works có Role dành riêng cho khách hàng có nhu cầu mô phỏng thiết kế, tương tự như SOLIDWORKS Simulation, tuy nhiên kỹ sư sẽ mô phỏng trực tiếp trên nền tảng Cloud, điều này giúp giảm chi phí đầu tư về phần cứng máy tính, hoạt động mô phỏng thông thường yêu cầu máy tính cấu hình cao, với 3DEXPERIENCE Works, người dùng chỉ cần sử dụng máy tính cấu hình bình thường, có kết nối internet, và có thể sử dụng máy cho các hoạt động khác trong thời gian chờ phân tích mô phỏng.

Xem thêm
Giá 3DEXPERIENCE Works bao nhiêu, muốn mua về chỉ dùng thiết kế thì chọn những gói nào?

Chào bạn, đối với các kỹ sư thiết kế các mô hình CAD đơn giản có thể sử dụng gói 3DEXPERIENCE Standard (đã bao gồm Role 3D Creator hỗ trợ thiết kế CAD 3D), và bổ sung thêm các Roles & Apps cần thiết theo từng nhu cầu thiết kế của công ty. Và tùy vào quy mô của mỗi đội ngũ thiết kế sẽ cần trang bị thêm các gói nền tảng theo số lượng user. Để biết giá 3DEXPERIENCE Works bao nhiêu bạn vui lòng liên hệ với ViHoth để được tư vấn cụ thể hơn theo các yêu cầu công việc cụ thể của bạn!

Xem thêm
Có mô phỏng được trên 3DEXPERIENCE Works không?

3DEXPERIENCE Works có Role dành riêng cho khách hàng có nhu cầu mô phỏng thiết kế, tương tự như SOLIDWORKS Simulation, tuy nhiên kỹ sư sẽ mô phỏng trực tiếp trên nền tảng Cloud, điều này giúp giảm chi phí đầu tư về phần cứng máy tính, hoạt động mô phỏng thông thường yêu cầu máy tính cấu hình cao, với 3DEXPERIENCE Works, người dùng chỉ cần sử dụng máy tính cấu hình bình thường, có kết nối internet, và có thể sử dụng máy cho các hoạt động khác trong thời gian chờ phân tích mô phỏng.

Xem thêm
Hỏi đáp
Xem thêm
Tôi đang dùng SOLIDWORKS trên máy tính, thì làm sao để connect được lên 3DEXPERIENCE Cloud để làm việc?

Chào bạn, đối với các khách hàng đang sử dụng gói SOLIDWORKS desktop, có thể connect lên 3DEXPERIENCE Cloud bằng cách sử dụng gói 3DEXPERIENCE Standard + 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Connector. Bạn vui lòng liên hệ với ViHoth để được hướng dẫn cụ thể nhé!

Xem thêm
Kỹ sư thiết kế thì dùng các gói 3DEXPERIENCE Works nào?

Chào bạn, đối với các kỹ sư thiết kế các mô hình CAD đơn giản có thể sử dụng gói 3DEXPERIENCE Standard, và bổ sung thêm các Roles & Apps cần thiết theo từng nhu cầu của doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ với ViHoth để được tư vấn cụ thể hơn theo các yêu cầu công việc cụ thể của bạn!

Xem thêm
3DEXPERIENCE Works gói cơ bản dùng được cho bao nhiêu người?

3DEXPERIENCE Works có Role dành riêng cho khách hàng có nhu cầu mô phỏng thiết kế, tương tự như SOLIDWORKS Simulation, tuy nhiên kỹ sư sẽ mô phỏng trực tiếp trên nền tảng Cloud, điều này giúp giảm chi phí đầu tư về phần cứng máy tính, hoạt động mô phỏng thông thường yêu cầu máy tính cấu hình cao, với 3DEXPERIENCE Works, người dùng chỉ cần sử dụng máy tính cấu hình bình thường, có kết nối internet, và có thể sử dụng máy cho các hoạt động khác trong thời gian chờ phân tích mô phỏng.

Xem thêm
Giá 3DEXPERIENCE Works bao nhiêu, muốn mua về chỉ dùng thiết kế thì chọn những gói nào?

Chào bạn, đối với các kỹ sư thiết kế các mô hình CAD đơn giản có thể sử dụng gói 3DEXPERIENCE Standard (đã bao gồm Role 3D Creator hỗ trợ thiết kế CAD 3D), và bổ sung thêm các Roles & Apps cần thiết theo từng nhu cầu thiết kế của công ty. Và tùy vào quy mô của mỗi đội ngũ thiết kế sẽ cần trang bị thêm các gói nền tảng theo số lượng user. Để biết giá 3DEXPERIENCE Works bao nhiêu bạn vui lòng liên hệ với ViHoth để được tư vấn cụ thể hơn theo các yêu cầu công việc cụ thể của bạn!

Xem thêm
Có mô phỏng được trên 3DEXPERIENCE Works không?

3DEXPERIENCE Works có Role dành riêng cho khách hàng có nhu cầu mô phỏng thiết kế, tương tự như SOLIDWORKS Simulation, tuy nhiên kỹ sư sẽ mô phỏng trực tiếp trên nền tảng Cloud, điều này giúp giảm chi phí đầu tư về phần cứng máy tính, hoạt động mô phỏng thông thường yêu cầu máy tính cấu hình cao, với 3DEXPERIENCE Works, người dùng chỉ cần sử dụng máy tính cấu hình bình thường, có kết nối internet, và có thể sử dụng máy cho các hoạt động khác trong thời gian chờ phân tích mô phỏng.

Xem thêm
Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Collaborative Industry Innovator

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tư vấn hỗ trợ 24/24
0982018497
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật
support@vihoth.com
Tư vấn sản phẩm, mua hàng
media@vihoth.com
Yêu cầu báo giá
0.03881 sec| 2523.875 kb