Collaborative Business Innovator

Collaborative Business Innovator là NƠI DUY NHẤT cho tất cả các nhu cầu phát triển sản phẩm của bạn. Đây là cửa ngõ dẫn đến sức mạnh của Nền tảng 3DEXPERIENCE và danh mục phong phú gồm các vai trò sẵn có (bộ ứng dụng), ứng dụng và dịch vụ trực tuyến.

  • Kết nối mọi người và dữ liệu để thúc đẩy đổi mới
  • Cho phép mọi người trong công ty trở thành người đóng góp cho sự đổi mới tập thể
  • Giữ thông tin cho mọi người bằng các cộng đồng và cuộc hội thoại.
  • Thể hiện sự sáng tạo của bạn bằng cách phác thảo ý tưởng trong 3D
  • Đóng góp ngay lập tức bằng bình luận và thích
Mô tả

Collaborative Business Innovator là NƠI DUY NHẤT cho tất cả các nhu cầu phát triển sản phẩm của bạn. Đây là cửa ngõ dẫn đến sức mạnh của Nền tảng 3DEXPERIENCE và danh mục phong phú gồm các vai trò sẵn có (bộ ứng dụng), ứng dụng và dịch vụ trực tuyến.

LỢI ÍCH SỬ DỤNG COLLABORATIVE BUSSINESS INNOVATOR

Cộng tác với toàn bộ tổ chức của bạn ở mọi nơi trên thế giới 

Nền tảng 3DEXPERIENCE® dựa trên đám mây tập hợp tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp của bạn trên một nền tảng dựa trên đám mây duy nhất để tăng khả năng cộng tác, cải thiện hiệu suất và tăng tốc đổi mới. Collaborative Business Innovator cung cấp các ứng dụng và dịch vụ để kết nối kỹ thuật số nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng và người tiêu dùng. Nó cho phép các nhóm của bạn tạo trang tổng quan và cộng đồng, tổng hợp và chia sẻ dữ liệu, đồng thời kết nối mọi người và dữ liệu ở một nơi để tăng khả năng cộng tác, sự nhanh nhẹn và thời gian tiếp thị nhanh hơn. Collaborative Business Innovator cung cấp bộ nhớ đám mây 5GB cho mỗi người dùng.

Thông tin liên quan đến tất cả từ một vị trí

Dữ liệu là nền tảng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Collaborative Business Innovator cho phép bạn tạo trang tổng quan để chia sẻ dữ liệu phát triển sản phẩm thiết yếu một cách nhanh chóng và an toàn, chẳng hạn như các chỉ số hiệu suất chính với giám đốc điều hành và khách hàng. Dễ dàng tạo trang tổng quan của riêng bạn để điều chỉnh trải nghiệm và hiển thị thông tin phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn ở một vị trí thuận tiện trực tuyến. Thông báo cho nhóm phát triển sản phẩm của bạn bằng cách chia sẻ bất kỳ loại phương tiện nào, bao gồm hình ảnh, video và bất kỳ file CAD nào.

Cộng tác thông qua các cộng đồng

Dễ dàng tạo cộng đồng để chia sẻ và cộng tác về các ý tưởng, chủ đề quan tâm và dự án. Chia sẻ thông tin với các bên liên quan trong thời gian thực giống như bạn làm trên bất kỳ nền tảng xã hội nào. Đăng cập nhật và yêu cầu phản hồi, tham gia với các ý tưởng, xem và nhận xét về các thiết kế bất kể vị trí của bạn. Tạo, giao và quản lý các nhiệm vụ cũng như theo dõi trạng thái trưởng thành của họ trực tiếp trong cộng đồng. Cho phép dễ dàng chia sẻ các tệp kỹ thuật của bạn với 3DDrive và chia sẻ nội dung tương tác với 3DPlay.

quan-ly-noi-dung-ky-thuat-tren-collaborative-business-innovator

3DEXPERIENCE DraftSight Offer    3DEXPERIENCE DraftSight & Project Planner Offer
Collaborative Industry Innovator Collaborative Industry Innovator
Collaborative Business Innovator Collaborative Business Innovator
3DEXPERIENCE DraftSight Premium 3DEXPERIENCE DraftSight Premium
  Project Planner

Lưu trữ nội dung kỹ thuật một cách thông minh

Lưu trữ mọi thứ trên đám mây với giải pháp lưu trữ hiểu các tệp thiết kế và mối quan hệ giữa các tệp CAD khác mà bạn tải lên 3DDrive. Từ trong trang tổng quan của mình, bạn có thể dễ dàng thêm, truy cập và chia sẻ nội dung kỹ thuật của mình như mong muốn. Trực quan hóa, chú thích, đánh dấu và nhận xét về các định dạng tệp khác nhau và chia sẻ chúng trực tiếp với bất kỳ ai tham gia vào dự án của bạn.

CÁC ỨNG DỤNG TRONG COLLABORATIVE BUSSINESS INNOVATOR

Ứng dụng để người dùng đổi mới và cộng tác trong suốt vòng đời thiết kế

3DDashboard

Trang tổng quan 3D cung cấp chế độ xem trực tuyến về thông tin dự án quan trọng của bạn. Trang tổng quan bao gồm nhiều tiện ích con khác nhau cung cấp chức năng, cho phép giao tiếp hoặc trình bày thông tin. Bố cục của trang tổng quan được định cấu hình dễ dàng, vì vậy bạn có thể thiết lập để chỉ xem những gì quan trọng đối với bạn.

Ứng dụng cho phép cá nhân hóa và chia sẻ nhiều trang tổng quan cho mỗi người dùng bằng cách sử dụng danh mục ứng dụng / widget đa dạng và có thể mở rộng. 

3DSwYm Content

Ứng dụng 3DSwYm cho phép cộng tác xã hội doanh nghiệp thông qua Cộng đồng có thể bao gồm đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

3DSwym là trọng tâm của các dịch vụ hợp tác của 3DEXPERIENCE. Trung tâm của 3DSwym là nơi để các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi, đăng thông tin cập nhật, tạo khảo sát và xem xét các phương pháp hay nhất. 3D Swym cũng có thể giới thiệu các bài viết tham khảo "phong cách Wikipedia" mà bạn có thể tạo và duy trì.

3DSwYm Analytics

3DSwym Analytics là một tiện ích con cho phép bạn hiển thị thống kê của các cộng đồng được nền tảng lưu trữ dưới dạng hình tròn, biểu đồ cột hoặc dưới dạng bảng đơn giản. Những thống kê này giống với những thống kê có sẵn trong ứng dụng 3DSwym.

 

3DPlay

Ứng dụng 3DPlay (web) cho phép đánh giá thiết kế thông qua hình ảnh hóa và hoạt ảnh nhập vai của dữ liệu được lưu trữ trong nền tảng 3DEXPERIENCE.

3DPlay cho phép bạn xem các tệp SOLIDWORKS trên đám mây. Sử dụng các công cụ đánh giá để đo lường, chú thích, phân đoạn, chia sẻ và hơn thế nữa. 3DPlay cũng có thể hiển thị kết quả mô phỏng và hoạt ảnh động học.

3DDrive

Ứng dụng 3DDrive rất dễ sử dụng để lưu trữ, đồng bộ hóa, chia sẻ và xem trước bất kỳ tệp nào. Nó cũng cho phép xem xét thiết kế ánh sáng.

3DDrive cung cấp khả năng lưu trữ tệp dựa trên đám mây thông minh cho các tệp CAD và không phải CAD.

3DDrive cũng cung cấp quyền kiểm soát truy cập và lịch sử tệp, nghĩa là bạn có thể kiểm soát ai có thể mở từng tệp và bạn có thể khôi phục các phiên bản cũ hơn của tệp nếu cần. Các công cụ quản lý tệp bổ sung, chẳng hạn như quy trình quản lý và phê duyệt toàn bộ tệp, yêu cầu vai trò Người đổi mới trong ngành cộng tác.

Web Page Reader

Ứng dụng Web Page Reader có thể nhúng các trang web khác vào nền tảng 3DEXPERIENCE để bạn có thể dễ dàng truy cập dữ liệu của bên thứ ba.

3DSearch

Ứng dụng 3DSearch cho phép tìm kiếm thông qua bất kỳ siêu dữ liệu hoặc tệp nào được lưu trữ trong nền tảng.

Caculator

Một tiện ích của 3D Dashboard cho phép bạn thực hiện các phép tính như chia, trừ, nhân, cộng và các khả năng khoa học nâng cao.

Feed Reader

Feed Reader cho phép bạn đọc các bài báo từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như các trang blog.

Mail

Ứng dụng này cho phép bạn gửi mail trong 3D DashBroard.

Media Link

Ứng dụng này cho phép bạn hiển thị bất kỳ liên kết nào mà bạn muốn chia sẻ với người khác dưới dạng hình ảnh hoặc video. Nhấp vào một hình ảnh sẽ mở liên kết tương ứng trong tab trình duyệt mới.

Sử dụng Metrics Reader để tạo biểu đồ dựa trên dữ liệu JSON hoặc CSV.

Một tiện ích để thêm bất kỳ liên kết URL nội bộ hoặc bên ngoài nào mà bạn muốn chia sẻ với người khác.

Tạo và chạy các ứng dụng của riêng bạn để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn với tiện ích này.

Add-in SOLIDWORKS cho phép bạn kết nối với nền tảng 3DEXPERIENCE.

Tạo các nhóm người dùng có thể được sử dụng bởi bất kỳ thành viên nào của nền tảng trong ứng dụng của họ và chỉnh sửa các nhóm này.

Web Notes

Ứng dụng để tạo và lưu các ghi chú văn bản đa dạng thức trên trang tổng quan của bạn.

3DPassport

3DPassport cung cấp một đăng nhập duy nhất vào tất cả các ứng dụng mà người dùng có quyền truy cập - bất kể đó là ứng dụng dựa trên trình duyệt hay ứng dụng gốc.

3DCompass

3DCompass là một giao diện giống la bàn, trực quan, cung cấp khả năng điều hướng dễ sử dụng đến các ứng dụng của người dùng.

3DMessaging

Ứng dụng 3DMessaging cho phép người dùng trò chuyện bằng IM và cộng tác trong bối cảnh kỹ thuật hoặc xã hội.

Lưu trữ

Vai trò Đổi mới Kinh doanh: 5GB dung lượng lưu trữ dữ liệu trực tuyến trên mỗi giấy phép được chia sẻ thông qua nền tảng công ty.

Vai trò đổi mới trong ngành: 25GB (bao gồm 5GB từ Đổi mới kinh doanh) không gian lưu trữ dữ liệu trực tuyến trên mỗi giấy phép được chia sẻ qua nền tảng công ty.

collaborative-industry-innovator-vihoth-banner

Hỏi đáp
Xem thêm
Tôi đang dùng SOLIDWORKS trên máy tính, thì làm sao để connect được lên 3DEXPERIENCE Cloud để làm việc?

Chào bạn, đối với các khách hàng đang sử dụng gói SOLIDWORKS desktop, có thể connect lên 3DEXPERIENCE Cloud bằng cách sử dụng gói 3DEXPERIENCE Standard + 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Connector. Bạn vui lòng liên hệ với ViHoth để được hướng dẫn cụ thể nhé!

Xem thêm
Kỹ sư thiết kế thì dùng các gói 3DEXPERIENCE Works nào?

Chào bạn, đối với các kỹ sư thiết kế các mô hình CAD đơn giản có thể sử dụng gói 3DEXPERIENCE Standard, và bổ sung thêm các Roles & Apps cần thiết theo từng nhu cầu của doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ với ViHoth để được tư vấn cụ thể hơn theo các yêu cầu công việc cụ thể của bạn!

Xem thêm
3DEXPERIENCE Works gói cơ bản dùng được cho bao nhiêu người?

3DEXPERIENCE Works có Role dành riêng cho khách hàng có nhu cầu mô phỏng thiết kế, tương tự như SOLIDWORKS Simulation, tuy nhiên kỹ sư sẽ mô phỏng trực tiếp trên nền tảng Cloud, điều này giúp giảm chi phí đầu tư về phần cứng máy tính, hoạt động mô phỏng thông thường yêu cầu máy tính cấu hình cao, với 3DEXPERIENCE Works, người dùng chỉ cần sử dụng máy tính cấu hình bình thường, có kết nối internet, và có thể sử dụng máy cho các hoạt động khác trong thời gian chờ phân tích mô phỏng.

Xem thêm
Giá 3DEXPERIENCE Works bao nhiêu, muốn mua về chỉ dùng thiết kế thì chọn những gói nào?

Chào bạn, đối với các kỹ sư thiết kế các mô hình CAD đơn giản có thể sử dụng gói 3DEXPERIENCE Standard (đã bao gồm Role 3D Creator hỗ trợ thiết kế CAD 3D), và bổ sung thêm các Roles & Apps cần thiết theo từng nhu cầu thiết kế của công ty. Và tùy vào quy mô của mỗi đội ngũ thiết kế sẽ cần trang bị thêm các gói nền tảng theo số lượng user. Để biết giá 3DEXPERIENCE Works bao nhiêu bạn vui lòng liên hệ với ViHoth để được tư vấn cụ thể hơn theo các yêu cầu công việc cụ thể của bạn!

Xem thêm
Có mô phỏng được trên 3DEXPERIENCE Works không?

3DEXPERIENCE Works có Role dành riêng cho khách hàng có nhu cầu mô phỏng thiết kế, tương tự như SOLIDWORKS Simulation, tuy nhiên kỹ sư sẽ mô phỏng trực tiếp trên nền tảng Cloud, điều này giúp giảm chi phí đầu tư về phần cứng máy tính, hoạt động mô phỏng thông thường yêu cầu máy tính cấu hình cao, với 3DEXPERIENCE Works, người dùng chỉ cần sử dụng máy tính cấu hình bình thường, có kết nối internet, và có thể sử dụng máy cho các hoạt động khác trong thời gian chờ phân tích mô phỏng.

Xem thêm
Hỏi đáp
Xem thêm
Tôi đang dùng SOLIDWORKS trên máy tính, thì làm sao để connect được lên 3DEXPERIENCE Cloud để làm việc?

Chào bạn, đối với các khách hàng đang sử dụng gói SOLIDWORKS desktop, có thể connect lên 3DEXPERIENCE Cloud bằng cách sử dụng gói 3DEXPERIENCE Standard + 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Connector. Bạn vui lòng liên hệ với ViHoth để được hướng dẫn cụ thể nhé!

Xem thêm
Kỹ sư thiết kế thì dùng các gói 3DEXPERIENCE Works nào?

Chào bạn, đối với các kỹ sư thiết kế các mô hình CAD đơn giản có thể sử dụng gói 3DEXPERIENCE Standard, và bổ sung thêm các Roles & Apps cần thiết theo từng nhu cầu của doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ với ViHoth để được tư vấn cụ thể hơn theo các yêu cầu công việc cụ thể của bạn!

Xem thêm
3DEXPERIENCE Works gói cơ bản dùng được cho bao nhiêu người?

3DEXPERIENCE Works có Role dành riêng cho khách hàng có nhu cầu mô phỏng thiết kế, tương tự như SOLIDWORKS Simulation, tuy nhiên kỹ sư sẽ mô phỏng trực tiếp trên nền tảng Cloud, điều này giúp giảm chi phí đầu tư về phần cứng máy tính, hoạt động mô phỏng thông thường yêu cầu máy tính cấu hình cao, với 3DEXPERIENCE Works, người dùng chỉ cần sử dụng máy tính cấu hình bình thường, có kết nối internet, và có thể sử dụng máy cho các hoạt động khác trong thời gian chờ phân tích mô phỏng.

Xem thêm
Giá 3DEXPERIENCE Works bao nhiêu, muốn mua về chỉ dùng thiết kế thì chọn những gói nào?

Chào bạn, đối với các kỹ sư thiết kế các mô hình CAD đơn giản có thể sử dụng gói 3DEXPERIENCE Standard (đã bao gồm Role 3D Creator hỗ trợ thiết kế CAD 3D), và bổ sung thêm các Roles & Apps cần thiết theo từng nhu cầu thiết kế của công ty. Và tùy vào quy mô của mỗi đội ngũ thiết kế sẽ cần trang bị thêm các gói nền tảng theo số lượng user. Để biết giá 3DEXPERIENCE Works bao nhiêu bạn vui lòng liên hệ với ViHoth để được tư vấn cụ thể hơn theo các yêu cầu công việc cụ thể của bạn!

Xem thêm
Có mô phỏng được trên 3DEXPERIENCE Works không?

3DEXPERIENCE Works có Role dành riêng cho khách hàng có nhu cầu mô phỏng thiết kế, tương tự như SOLIDWORKS Simulation, tuy nhiên kỹ sư sẽ mô phỏng trực tiếp trên nền tảng Cloud, điều này giúp giảm chi phí đầu tư về phần cứng máy tính, hoạt động mô phỏng thông thường yêu cầu máy tính cấu hình cao, với 3DEXPERIENCE Works, người dùng chỉ cần sử dụng máy tính cấu hình bình thường, có kết nối internet, và có thể sử dụng máy cho các hoạt động khác trong thời gian chờ phân tích mô phỏng.

Xem thêm
Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Collaborative Business Innovator

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tư vấn hỗ trợ 24/24
0982018497
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật
support@vihoth.com
Tư vấn sản phẩm, mua hàng
media@vihoth.com
Yêu cầu báo giá
0.03797 sec| 2502.539 kb