Tìm hiểu nền tảng 3DEXPERIENCE

24/05/2024

Từ tháng 7 năm 2023, giấy phép mới của SOLIDWORKS trên máy tính để bàn được ra mắt là 3DEXPERIENCE. Bao gồm trình kết nối SOLIDWORKS và bộ tính năng mở rộng để chia sẻ, đánh dấu, lưu trữ, sửa đổi, quản lý và kiểm soát dữ liệu sản phẩm. 

Nền tảng 3DEXPERIENCE

Hệ thống 3DEXPERIENCE giúp loại bỏ nhu cầu về phần cứng máy chủ, VPN, chuyển giao kích hoạt, sao lưu cơ sở dữ liệu và phần mềm độc lập. CAD, CAM SIM, Electrical, Project Management, Marketing và phần mềm bạn có. Những phần mềm được tích hợp giúp chúng hoạt động tốt hơn, có thể được thay thế bằng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS). 

Một số danh mục được kết nối 3DEXPERIENCE không ngừng phát triển và cho phép làm phong phú nguồn dữ liệu, kết nối tất cả các bên liên quan đến vòng đời sản phẩm. 

Sự kết nối được thiết lập bằng cách loại bỏ các trở ngại liên quan đến địa lý, tổ chức, chi nhánh, bộ phận, đơn vị kinh doanh hoặc chức năng công việc. Nó mở ra cánh cửa kết nối trong mọi hoạt động.

Các chuyên gia của GSC sẽ cung cấp cho bạn chương trình đào tạo thực hành và hỗ trợ để định hình cấu hình, quản lý, điều hướng và mở rộng môi trường 3DEXPERIENCE của mình, nhưng việc phân tích các công cụ là bước đầu tiên. 

Sự đổi mới của nền tảng 3DEXPERIENCE được kết hợp với dữ liệu của bạn từ ý tưởng đến sản xuất. Mọi thứ diễn ra trong thời gian thực, chỉ cần trình duyệt web để tương tác với dữ liệu sản phẩm tại mọi điểm trong suốt hành trình của bộ phận. 

Bất kỳ phần nào trong môi trường đám mây đều có thể được chia sẻ có chọn lọc, giống như môi trường của những người khác với bạn. Tương tự như bất kỳ công nghệ mới mà,được sử dụng càng rộng rãi trong doanh nghiệp và trong chuỗi cung ứng của bạn thì nó càng giá trị. Khi sử dụng nó sẽ giúp thêm nhiều cơ hội hợp tác và tích hợp. Để tăng thêm sức mạnh  tổng hợp, SOLIDWORKS  sẽ cung cấp dịch vụ nâng cấp dịch vụ đám mây giá cả phải chăng cho người có giấy phép SOLIDWORKS hiện tại cùng với gói cập nhật cho người có giấy phép. Đây là cơ hội tốt để khai thác tiềm năng và tích hợp những gì nó mang lại cho quy trình làm việc. 

Bất kỳ phần nào trong môi trường đám mây riêng tư của bạn đều có thể được chia sẻ có chọn lọc, cũng như môi trường của những người khác với bạn. Giống như bất kỳ công nghệ mới nào, việc sử dụng nó càng rộng rãi trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của bạn thì nó càng trở nên có giá trị. Do đó, lý do sáng kiến ​​điện toán đám mây này rất quan trọng…khi tất cả chúng ta sử dụng nó, chúng ta sẽ nhân lên nhiều cơ hội hợp tác và tích hợp. Để tăng thêm sức mạnh tổng hợp, những người giỏi tại SOLIDWORKS sẽ cung cấp đường dẫn nâng cấp Dịch vụ đám mây giá cả phải chăng cho những người có giấy phép SOLIDWORKS hiện tại cùng với gói cập nhật cho người mới. Đây là cơ hội tốt nhất để khai thác tiềm năng của nó và tích hợp những gì nó mang lại cho quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

3DEXPERIENCE Works

Các chuyên gia của GSC sẽ cung cấp chương trình đào tạo thực hành và hỗ trợ mà bạn cần để nắm được cấu hình, quản lý, điều hướng và mở rộng quy mô trong môi trường 3DEXPERIENCE, nhưng điều đầu tiên cần làm là phải phân tích công cụ. 

Apps vs. Roles

Theo 3DEXPERIENCE, công cụ được gọi là App và chưa trong các module dành riêng cho ngành học được gọi là Roles. Một cá nhân được giao nhiều vai trò thì cá nhân đó càng có thể sử dụng nhiều ứng dụng hơn. Dịch vụ đám mây gồm các vai trò cần thiết để tham gia 3DEXPERIENCE, kết nối với SOLIDWORKS và dữ liệu sản phẩm. Khi doanh nghiệp mở rộng quy mô, 3DEXPERIENCE dễ dàng mở rộng chức năng và kết nối ngay lập tức với dữ liệu sản phẩm hiện có. 

Mở rộng quy mô có nghĩa là tìm kiếm, phân tích và so sánh các giải pháp mới hay nghĩ ra các phương pháp để tích hợp chúng. Ngoài ra, khi cộng tác thiết kế yêu cầu người dùng tiếp cận nền tảng của người khác, họ có thể mời bạn tham gia và vai trò của bạn có thể hoạt động trong môi trường của họ. 

Cloud Services

Sau khi mọi người tham gia, bạn có thể bắt đầu chia sẻ các thiết kế 3D với bất kỳ ai trong tổ chức hoặc trên thế giới, ngay cả với những người không sử dụng CAD, để các đối tượng được thẩm vấn ở cấp độ tính năng, đánh dấu và gửi lại. 

“eDrawings” là công cụ dựa trên trình duyệt, bất khả thi về phiên bản để tiến hành đánh giá thiết kế một cách không đồng bộ, trong khi vẫn duy trì liên kết với dữ liệu sản phẩm của bạn. Kiểu trao đổi dữ liệu này là nền tảng của công nghệ 4.0, nơi thông tin được sử dụng nhanh chóng và có thể chuyển giao thông tin nhanh chóng mà không cần gọi điện thoại, gửi email hoặc họp. 

Cộng tác dễ dàng bằng cách sử dụng các cuộc trò chuyện và 3DSwym

Có nhiều cách hơn để cộng tác, 3DSwymer mở khóa Communities và Conversations. Đây là nơi cung cấp, yêu cầu và thu thập dữ liệu, nhận phản hồi theo thời gian thực và theo dõi mọi dữ liệu một cách công khai hoặc riêng tư trong một giao diện giống mạng xã hội quen thuộc. 

Người dùng có thể đăng ký nội dung mà họ thấy hữu ích để cập nhật thông tin mới. Các bài đăng cộng đồng có thể sẽ gồm các nội dung như bạn muốn, với các công cụ chuyên dụng, từ lên ý tưởng đến tạo cơ sở kiến thức. Và giống như mọi tài liệu trên 3DEXPERIENCE Works, nó có thể chạy trên mọi thiết bị được kết nối.

3DDashboards giúp bộ công cụ mở rộng quản lý dễ dàng. Người dùng có thể tạo trang tổng quan để chia sẻ và thêm tab vào từng trang để sắp xếp công cụ và dữ liệu. Người dùng cũng bảng điều khiển OOTB chào mừng, cung cấp khả năng truy cập dễ dàng và nội dung giáo dục giúp đơn giản quá trình học tập đáng kể. 

Bằng cách ghim tiện ích vào các vùng có thể điều chỉnh trong giao diện , mỗi tab bảng điều khiển có thể định cấu hình và cấu hình lại để đạt hiệu quả tối ưu. Nó khá linh hoạt và mọi thứ đều được tiện ích hóa, ví dụ như nguồn cấp dữ liệu cộng đồng, nhiệm vụ được giao hoặc công cụ đánh dấu. Người dùng thậm chí có thể ghim các tìm kiếm đã lưu để chạy các truy vấn nâng cao và trả về kết quả trực tiếp chỉ trong một bước - một bước tiến vượt bậc so với tìm kiếm trên Windows. 

Mở khóa khả năng tìm kiếm mạnh mẽ với 3DSearch

Một cách tiếp cận nhanh chóng để tạo dữ liệu khiến 3DSearch trở thành một trong những yếu tố năng động nhất của 3DEXPERIENCE Works. Nó tận dụng các thuộc tính được liên kết với các loại đối tượng trong nền tảng để tìm kiếm nội dung và gán giá trị cho một số bộ phận hoặc tùy chỉnh của SOLIDWORKS.

Collaborative Industry Innovator

Cuối cùng , vai trò của Dịch vụ đám mây thể hiện giá trị cao nhất trong việc quản lý tệp truyền thống là cải tiến sự cộng tác. Nó cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát dữ liệu sản phẩm và tích hợp nhiều công cụ thiết thực để cải thiện tốc độ thiết kế, chất lượng, chi phí và loại bỏ các việc làm lặp lại. 

Ngoài các đặc điểm quản lý dữ liệu bắt buộc như ngăn chặn ghi đè và trùng lặp, các khả năng bao gồm kiểm soát sửa đổi, quản lý quan hệ, quản lý tác vụ, quản lý thay đổi và quy trình phê duyệt đều có vai trò này. 

Một số ứng dụng có sẵn bên trong giao diện SOLIDWORKS vì vậy bạn có thể vận hành 3DEXPERIENCE mà không cần phải rời khỏi môi trường CAD của mình. 

Có thể kể tên một vài… Bookmark Editor tổ chức các đối tượng theo cấu trúc giống như thư mục nhưng sẽ hỗ trợ một vài mối quan hệ giữa các thư mục và tệp, khả năng chia sẻ, các cột dữ liệu vượt xa những gì thư mục Windows cung cấp. 

Nhiệm vụ cộng tác cung cấp một cách hiệu quả để thực hiện các bài tập, bản ủy quyền và theo dõi tiến độ. Công cụ So sánh hiển thị bằng đồ họa là sự khác biệt giữa các mô hình hoặc bản sửa đổi bằng cách tạo ra một cách hiệu quả xem “ Nơi được sử dụng” cho mô hình để phân tích các tác động. 

Nhà thiết kế cộng tác cho SOLIDWORKS

Đối với những người đã sử dụng 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS, hệ thống CAD của bạn đã được chuẩn bị sẵn và sẵn sàng sử dụng trên đám mây. Nhưng đối với người dùng SOLIDWORKS trên máy tính để bàn truyền thống, vai trò Cộng tác thiết kế cho SOLIDWORKS chào đón CAD trên máy tính để bàn của bạn đến với môi trường sinh thái bằng cách trang bị cho nó một bổ trợ kết nối đám mây để bạn có thể tiếp tục thiết kế trong khi giao tiếp với các ứng dụng này và hơn thế nữa. Tìm hiểu thêm về nền tảng  3DEXPERIENCE tại https://3dxvihoth.com/
 

Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Tìm hiểu nền tảng 3DEXPERIENCE

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tư vấn hỗ trợ 24/24
0982018497
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật
support@vihoth.com
Tư vấn sản phẩm, mua hàng
media@vihoth.com
Yêu cầu báo giá
0.02059 sec| 2118.93 kb